Sunday, 6 February 2011

National Anthem of Poland
"March Dąbrowski!"

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...  
 
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...


English Translation:

Poland has not perished yet
So long as we still live
That which alien force has seized
We at sabrepoint shall retrieve
March, march, Dąbrowski
From Italy to Poland
Under thy command
Let us now rejoin the nation
Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory
March, march...
Like Czarniecki to Poznań
After Swedish occupation,
To rescue our homeland
We shall return by sea
March, march...
Father, in tears
Says to his Basia
Just listen, it seems that our people
Are beating the drums

March, march...
----------------------------------
Publish Post:
http://www.national-anthems.net/pl

0 comments:

Post a Comment